Általános szerződési feltételek

Hatályos 2019. november 01. napjától, frissítve 2021. október 06-án.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg Bányai László e.v. (2030 Érd, Selmeci utca 78/A 1em.6.; Adószám: 55555971-1-43), Bányai Krisztina e.v. (2030 Érd, Selmeci utca 78/A 1em.6.; Adószám: 56228175-1-43), Leposa Zsuzsanna Erzsébet e.v. (2030 Dunaharaszti, Dr. Pósta Sándor utca 17/2. ; Adószám:56527199-1-43), VezessJol Auto Rent Kft. (2030 Dunaharaszti, Dr. Pósta Sándor utca 17/2.; Adószám: 28987606-1-13) és Dr. Varga Annamária e.v. (1139 Budapest, Rozsnyay utca 20 c ép. 3em. 32.; Adószám: 57729538-1-51, az: 56380738) (”Szolgáltató”) kizárólagos tulajdonában álló, és Bányai László által üzemeltetett www.vezessjol.hu domainen elérhető, ”vezessjol” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) felhasználásának, igénybevételének valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit. Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Weboldalt látogatja, aki a Weboldalon a jelentkezést kitölti, szolgáltatást vesz igénybe (”Igénybe Vevő”). A Weboldalon való jelentkezés kitöltésével, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással, az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató törekszik arra, hogy az ÁSZF változásait az Igénybe Vevők nyomon követhessék. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

1. A szerződés létrejötte, tárgya

1.1 A jelen ÁSZF szerinti szerződés Szolgáltató és Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatását és elfogadja a jelen ÁSZF-et a jelentkezés vagy vásárlás során.

1.2 A szolgáltatás a Szolgáltató által kibocsájtott Ajándékutalványok (”Ajándékutalvány”) formájában is igénybe vehető.

1.3 A jelentkezés megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

1.4 Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az Igénybe Vevőkkel megkötött szerződéseket Szolgáltató nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

2. A Weboldal működése

2.1 A Weboldal működtetését a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

3. Szolgáltatás

3.1 Gyakorló vezetés

Az Igénybe Vevő a weboldalon keresztül elküldi a jelentkezését. Szolgáltató a beérkezést követő 24 órán belül felveszi vele a kapcsolatot.

3.1.1 A jelentkezés feltétele: érvényes magyarországi jogosítvány.

3.1.2 A Szolgáltató személy kötelezettségei:

– A megbeszélt helyszínen és időpontban való pontos megjelenés.

– Időben tájékoztatni az Igénybe Vevőt az esetleges késés időtaralmáról (pl. forgalmi akadály miatti késés).

– Amennyiben nem tud a megadott időpontban megjelenni, akkor köteles egy pótórát biztosítani.

3.1.3 Az Igénybe Vevő kötelezettségei:

– A megbeszélt helyszínen és időpontban való pontos megjelenés.

– 48 órán belüli lemondás esetén a lemondott óra díjának az 50%-át kell megfizetnie.

Pl: 3 alkalmas bérlet esetében 10.000Ft/1 alk., ennek az 50%-a = 5.000Ft lemondási díj.

-24 órán belüli lemondás esetében a lemondott óra díjának a 100%-át kell megfizetnie.

Pl: 3 alkalmas bérlet esetében 10.000Ft/alk., ennek a 100%-a = 10.000Ft lemondási díj.

-Hétvégi gyakorló vezetés alkalmával plusz 2.000Ft-os felárat számolunk fel.

– Saját autós gyakorló vezetés esetében a gyakorló autó parkolását biztosítani és az esetlegesen felmerülő parkolási költségeket megtéríteni.

-Rendelkeznie kell érvényes magyarországi jogosítvánnyal.

-Tudomásul veszi és magára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti; A közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 21. § (1) bekezdésében foglaltakat, ami az objektív felelősségvállalást foglalja magában.

-Baleset okozása esetén a tanácsadót és az éppen gyakorló Vezetőt 50-50 %-ban terheli a mindenkori Casco önrésze (nettó 50.000,- Ft).

-A megvásárolt és már megkezdett bérlet árát nem áll módunkban visszafizetni. Akkor kerül visszatérítésre időarányosan a bérlet ára, ha az Igénybe Vevő valamilyen okból kifolyólag egészségügyileg alkalmatlanná válik a vezetésre. Ezt  a kapocslatok menüpont alatti email címen kell írásban jelezni.

– Minden bérlet a vásárlástól számított egy éven belül felhasználható.

– A már megkezdett bérletek időkorlát nélkül felhasználhatóak.

3.2 Ajándékutalvány

Az Igénybe Vevő megvásárolja az Ajándékutalványt, így az véglegessé válik és az Ajándékutalványt megvásárló Igénybe Vevő elektronikus levélben egy linket kap, A kapott link segítségével az Ajándékutalványt kinyomtatható, vagy akár digitális formában is felhasználható akként, hogy az Ajándékutalvány Szolgáltatónál történő bemutatásával igénybe vehetik.

A szolgáltatások tartalmának részletes leírását és az igénybevétel/átvétel feltételeit az adott Szolgáltatásra vonatkozó elektronikus levél tartalmazza.

3.2.1 Amennyiben az Igénybe Vevő az Ajándékutalvány árát banki átutalással fizeti meg, az Igénybe Vevő az Ajándékutalvány vételárának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása után azonnal, de legkésőbb a jóváírástól számított egy munkanapon belül kapja meg az Ajándékutalvány kinyomtatását lehetővé tevő linket.

3.2.2  Amennyiben az Igénybe Vevő az Ajándékutalvány vételárának megfizetésétől számított 1 munkanapon belül nem kapná meg az Ajándékutalvány kinyomtatásához szükséges linket elektronikus levélben, úgy köteles ezt Szolgáltató ügyfélszolgálatán haladéktalanul írásban jelezni.

3.2.3 Az Ajándékutalvány egy, az azon szereplő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó utalvány, amely az alábbiakat tartalmazza:

– A Szolgáltatás megnevezését,

– Arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az Ajándékutalvány annak érvényességi idején belül, a Szolgáltatás nyújtásának (az Ajándékutalvány beváltásának) helyszínét,

– Az Ajándékutalvány névértékét,

– A kedvezmény mértékét, amennyiben a kedvezmény az adott ajánlatnál rendelkezésre áll,

– Az Ajándékutalvány egyedi azonosító számát,

– Az Ajándékutalvány érvényességi idejét (kezdő és végső időpont),

– Az Ajándékutalvány felhasználásának legfontosabb szabályait.

3.2.4 Az Ajándékutalvány átruházható harmadik személyekre.

3.2.5 Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Ajándékutalványt elveszíti vagy ellopják tőle, a Szolgáltató ezért felelősséget nem vállal.

3.2.6 Az Ajándékutalványok többszörözése, után képzése, másolása, hamisítása vagy más módon történő jogellenes felhasználása tilos.

4. Jelentkezés

4.1 Az Ajándékutalvány vásárlás az e-mail cím és a személyes adatok megadásával indítható el. A jelen ÁSZF elfogadása, valamint a hírlevélre történő feliratkozás az Igénybe Vevő tevőleges magatartásával valósul meg. A hírlevélre történő feliratkozás az un. check box bejelölésével történik Igénybe Vevő részéről. A hírlevélre történő feliratkozás az Igénybe Vevő szabad választásán alapul, az nem feltétele a Weboldalon történő vásárlásnak.

4.2 A Szolgáltató tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy harmadik féllel semmilyen céllal nem oszt meg személyes adatot.

4.3 Az Ajándékutalványon szereplő ár minden esetben az Igénybe Vevő által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva.

4.4 Amennyiben az Igénybe Vevő valamely Ajándékutalványt meg kívánja vásárolni, úgy a ”KOSÁRBA TESZEM” gombra kattintással vásárolhatja meg a szolgáltatást, ahol megjelöli a választott fizetési módot, melyek a következők lehetnek:

(i) Átutalásos fizetés esetén az Igénybe Vevő a “KÖZVETLEN BANKI ÁTUTALÁS” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a szolgáltatásért. Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja az Ajánlat és az Igénybe Vevő beazonosítását. A vásárló által a szolgáltatás teljesítése érdekében a Szolgáltató részére átadott személyes adatokat a Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatóban írtaknak megfelelően kezeli.

(ii) Online bankkártyás fizetés esetén az Igénybe Vevőt a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató weboldalára irányítja át a Weboldal, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.

(iii) A Szolgáltatónál történő készpénzfizetés esetén az Igénybe Vevő a ”SZEMÉLYES FIZETÉS” majd a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintás után e-mail-t kap, melyben Szolgáltató jelzi, hogy a szolgáltatás vételárát a Szolgáltatónál lehet befizetni.

4.5 Amennyiben Igénybe Vevő a banki átutalás választása esetén a közlemény rovatban hibásan tünteti fel a szükséges, Szolgáltató visszaigazoló e-mailjében megjelölt adatokat, úgy Szolgáltató a számlájára beérkezett pénzösszeget nem tudja beazonosítani. Ebben az esetben Igénybe Vevő köteles a Szolgáltatónak a Kapcsolat menü alatt található elérhetőségek egyikén jelezni, hogy nem kapta meg az Ajándékutalványát.

4.6 Amennyiben a megrendelés során Igénybe Vevő hibás adatot adott meg (félreklikkelés), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, úgy köteles haladéktalanul, de legkésőbb az Ajándékutalvány érvényességi ideje utolsó napjáig Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulni. Igénybe Vevő késedelméből eredő károkért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

4.7 Szolgáltató köteles az Igénybe Vevő megrendelésének megérkezését az Igénybe Vevő felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Igénybe Vevő megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 48 órán belül – nem érkezik meg az Igénybe Vevőhöz, az Igénybe Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

4.8 Amennyiben Igénybe Vevő jelentkezik az általa kiválasztott gyakorló órára, úgy ezt az „Időpont-egyeztetés” vagy “Kapcsolat” gombra kattintva teheti meg.

4.9 Amennyiben az Igénybe Vevő az alap szolgáltatási csomagokra (Classic vagy Intenzív) küldi el a jelentkezését, úgy a Szolgáltató legfeljebb 24 órán belül felveszi vele a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

4.10 A szerződés Szolgáltató és Igénybe Vevő között jön akkor jön létre, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi Szolgáltató szolgáltatását és leadja a rendelését az általa kiválasztott szolgáltatásra.

4.11 A bankkártyás- vagy az online banki átutalással történő fizetés esetében a Szolgáltató nem felel az Igénybe Vevőnél felmerülő olyan költségelemekért, amelyek az Igénybe Vevő által választott fizetési módtól vagy az Igénybe Vevő bankjától függ.

5. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

5.1 Igénybe Vevő a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképpen a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

5.2 Igénybe Vevő kifejezetten felelősséggel tartozik Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Szolgáltatónak a Weboldal Igénybe Vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

5.3 Igénybe Vevő Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

5.4 Amennyiben Szolgáltató tudomására jut bármilyen, az Igénybe Vevő általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Igénybe Vevő jelentkezését felfüggeszteni, illetve – egyoldalú döntése szerint – törölni.

5.5 Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Támadás esetén a cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt rendszerek 100%-ban redundánsak adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal megszüntetésre kerülnek, amíg a kivizsgálás tart.

6. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

6.1 A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a www.vezessjol.hu/adatkezelesi-tajekoztato/címen érhető el és az ÁSZF integráns részét képezi.

6.2 A Szolgáltató tájékoztatja Igénybe Vevőket, hogy az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (”Általános Adatvédelmi Rendelet” – GDPR) 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó valamennyi tagállamban, melynek következtében az adatkezelési tájékoztató módosult.

7. Elállás

7.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az Igénybe Vevő az Ajánlatot tartalmazó Ajándékutalvány megvásárlásától (azaz az Ajándékutalvány letöltésére feljogosító linket tartalmazó elektronikus levél kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

7.2 Szolgáltatástól való elállási szándék esetén a szolgáltatást Igénybe Vevő köteles erről írásban értesíteni Szolgáltatót, az írásbeli tájékoztatás az info@vezessjol.hu e-mail címre vagy a Szolgáltató székhelyére küldött elállási nyilatkozattal is lehetséges. Amennyiben az érintett Ajándékutalványt még nem használták fel, a Szolgáltató az Ajándékutalványt azonnal érvényteleníti és 14 napon belül Szolgáltató köteles visszautalni Igénybe Vevőnek az érvénytelenített Ajándékutalvány vételárát.

7.3 Az Igénybe Vevő az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és a Szolgáltató részére történő megküldésével. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Igénybe Vevő az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.

7.4 Ajándékutalvány esetén az elállási jog gyakorlása során Igénybe Vevőt nem terhelik költségek, amennyiben az elállási jogát az Ajándékutalvány felhasználását megelőzően gyakorolja.

7.5 Szolgáltatás igénybevételére feljogosító Ajándékutalvány vásárlása esetén Igénybe Vevő a felmondási jogával a szolgáltatás igénybevételének megkezdése után kizárólag akkor élhet, ha megtéríti a Szolgáltató szolgáltatás megkezdésével keletkezett ésszerű költségeit.

7.6 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést banki átutalással vagy készpénzben egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése az Igénybe Vevő által megadott bankszámlaszámra, banki átutalás formájában történik meg.

7.7 A gyakorló óra előtt 48 órával a kezdés helyszínének megváltoztatása esetén a kérést nem áll módunkban teljesíteni, így óralemondással egyenértékü módosításnak számít ami az óra kifizetését vonja maga után.

8. Panaszkezelés

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Telefonon: 06 20 41 81 7 58 (munkanapokon 8:30-17:00 között) E-mailen: info@vezessjol.hu. A Szolgáltató tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy kizárólag az info@vezessjol.hu  vagy jelentkezem@vezessjol.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. Szolgáltató a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

9. Szellemi tulajdon

9.1 A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

9.2 A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ajándékutalvány logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Ajándékutalvány jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő felhasználása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

9.3 Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

10. A felelősség korlátozása.

10.1 Szolgáltató minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Szolgáltatót nem terheli felelősség az Igénybe Vevő által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Igénybe Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

11. Alkalmazandó jog

11.1 Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe és az Általános Szerződési Feltételek részeként érvényesek.

11.2 Néhány olyan esetben, amelyekre az ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak.

, az.: 56380738

Keress bizalommal!
error:

Következő felkészítő előadásunk időpontja meghirdetve!

December 12.-én 16 órai kezdettel. 15:45-re érkezzetek! Részletek itt: https://www.vezessjol.hu/felkeszito-eloadasok/