Általános szerződési feltételek

ÁSZF - Általános szerződési feltételek

Hatályos 2019. november 01. napjától, frissítve 2023. február 15. napján

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg Bányai László e.v. (2030 Érd, Selmeci utca 78/A 1 em. 6.; Adószám: 55555971-1-33), Bányai Krisztina e.v. (2030 Érd, Selmeci utca 78/A 1 em. 6.; Adószám: 56228175-1-33), VezessJol Auto Rent Kft. (2330 Dunaharaszti, Dr. Pósta Sándor utca 17.; Adószám: 28987606-1-13), VezessJol Magyarország Kft. (2030 Érd, Selmeci utca 78/A 1 em.; Adószám: 32297403-1-13) (”Szolgáltató”) kizárólagos tulajdonában álló, és Bányai László által üzemeltetett www.vezessjol.hu domainen elérhető, ”VezessJol” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) felhasználásának, a VezessJol szolgáltatásainak igénybevételének, valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit. 

Ügyfélnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki rendelkezik érvényes magyarországi vagy Magyarországon érvényes jogosítvánnyal  és aki a Weboldalt látogatja,  a Weboldalon a jelentkezést kitölti vagy telefonos jelentkezést követően a VezessJol-tól szolgáltatást vesz igénybe (”Ügyfél”). A Weboldalon való jelentkezés kitöltésével, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással, az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. 

A Szolgáltató törekszik arra, hogy az ÁSZF változásait az Ügyfelek nyomon követhessék. A VezessJol és a vezessjol.hu Weboldal kínálta szolgáltatásokat kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a VezessJol és a vezessjol.hu Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

1. A szerződés létrejötte, tárgya

1.1 A jelen ÁSZF szerinti szerződés Szolgáltató és Ügyfél között jön létre akkor, amikor Ügyfél igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatását és elfogadja a jelen ÁSZF-et a személyes jelentkezés, honlapon történő jelentkezés vagy webshopos vásárlás során.

1.2 A szolgáltatás a Szolgáltató által kibocsájtott Ajándékutalványok (”Ajándékutalvány”) vagy Bérlet formájában vehető igénybe.

1.3 A jelentkezés megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

1.4 Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az Ügyfelekkel megkötött szerződéseket Szolgáltató nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a “NYOMTATÁS” gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre Felek között.

2. A Weboldal működése

2.1 A Weboldal működtetését a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

3. Szolgáltatás
3.1 Gyakorló vezetés

Ügyfél a weboldalon, emailen, vagy telefonon keresztül elküldi a jelentkezését.
Szolgáltató a beérkezést követő 24 órán belül felveszi vele a kapcsolatot.

3.1.1 A jelentkezés feltétele: érvényes magyarországi, vagy Magyarországon törvényesen használható jogosítvány.

3.1.2 A Szolgáltató személy kötelezettségei:
– A megbeszélt helyszínen és időpontban való pontos megjelenés.
– Időben tájékoztatni az Ügyfelet az esetleges késés időtartamáról (pl. forgalmi akadály
miatti késés).
– Amennyiben nem tud a megadott időpontban megjelenni, akkor köteles egy pótórát
biztosítani.

3.1.3 Az Ügyfél kötelezettségei:
– A megbeszélt helyszínen és időpontban való pontos, járművezetésre megfelelő állapotban történő megjelenés (nem minősül megfelelő megjelenésnek, ha pl. az Ügyfél alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll). Ellenkező esetben a gyakorló óra nem kerül megtartásra, az érvényben lévő bérlet óradíját meg kell fizetnie.
– A Szolgáltató személyt köteles időben tájékoztatni az esetleges késésről, aki szintén telefonon próbálja meg elérni az Ügyfelet. Amennyiben nem sikerül az Ügyfelet elérni maximum 10 percet tud várni a helyszínen, majd a helyszínt elhagyja. Ebben az esetben az Ügyfélnek az érvényben lévő bérlet óradíját meg kell fizetnie.
– 48 órán belüli lemondás vagy a kezdés helyszínének módosítása esetén a lemondott óra díjának az 50%-át kell megfizetnie.
Pl: 10 alkalmas bérlet esetében 12.000Ft/alk., ennek az 50%-a = 6.000Ft lemondási díj.
-24 órán belüli lemondás vagy a kezdés helyszínének módosítása esetében a lemondott óra díjának a 100%-át kell megfizetnie.
Pl: 10 alkalmas bérlet esetében 12.000Ft/alk., ennek a 100%-a = 12.000Ft lemondási díj.

– Hétvégén, és hétköznap 19:00 óra után, gyakorló vezetés alkalmával plusz 3.000Ft-os felárat számolunk fel.
– Saját autós gyakorló vezetés esetében a gyakorló autó parkolását biztosítani és az esetlegesen felmerülő parkolási költségeket megtéríteni.
-Rendelkeznie kell érvényes magyarországi vagy Magyarországon érvényes jogosítvánnyal.
-Tudomásul veszi és magára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti A közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény szabályait, különösen a 21. § (1) bekezdésében foglaltakat, ami az objektív felelősségvállalást foglalja magában.

-Baleset okozása esetén a tanácsadót és az éppen gyakorló Vezetőt 50-50 %-ban terheli a mindenkori Casco önrésze (nettó 50.000,- Ft).
– Casco által nem fedezett károk esetében (pl.:gumiabroncs- és keréktárcsa rongálódás) amennyiben a kár keletkezése felróható a gyakorló Vezetőnek, úgy őt és a Tanácsadót terheli a kárösszeg. Az eset kivizsgálása után egyedi elbírálás alapján kell a résztvevőknek a kárt megfizetni. Felróható a kár, akkor, ha azt a gyakorló Vezető szándékosan vagy gondatlanul okozta. Amennyiben  autómentő trélert kell a helyszínre hívni az autó elszállításához, annak a díját a gyarkoló Vezetőnek kell teljes mértékben megtérítenie.
-A megvásárolt, illetve a megvásárolt és már megkezdett bérlet árát nem áll módunkban visszafizetni. Akkor kerül visszatérítésre időarányosan a bérlet ára, ha az Ügyfél valamilyen okból kifolyólag egészségügyileg véglegesen alkalmatlanná válik a vezetésre és ezt orvosi igazolással alátámasztja. Ezt a “Kapcsolatok” menüpont alatti email címen kell ÍRÁSBAN jelezni és az orvosi igazolást mellékletben csatolni.
– Minden bérlet a vásárlástól számított egy éven belül használható fel.

4. Webshopból történő vásárlás menete
4.1.Ajándékutalvány/Bérlet

4.1.1. Amennyiben az Ügyfél valamely Ajándékutalványt/Bérletet meg kívánja vásárolni, úgy a kiválasztott szolgáltatást a ”KOSÁRBA TESZEM” gombra kattintással vásárolhatja meg,  az e-mail cím és a személyes adatok megadásával, a fizetési mód kiválasztása után véglegesíthető, amelyek a következők lehetnek:
(I) Átutalásos fizetés esetén az Ügyfél a “KÖZVETLEN BANKI ÁTUTALÁS” kiválasztását követően, a megrendelés elküldése után emailen küldjük meg az utaláshoz szükséges információkat (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg). Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja a választott szolgáltatás és az Ügyfél beazonosítását. A vásárló által a szolgáltatás teljesítése érdekében a Szolgáltató részére átadott személyes adatokat a Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatóban írtaknak megfelelően kezeli. 

(II) Online bankkártyás fizetés esetén az Ügyfélt a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató weboldalára irányítja át a Weboldal, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.
(III) A Szolgáltatónál történő készpénzfizetés esetén az Ügyfél a ”SZEMÉLYES FIZETÉS” majd a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintás után a megrendelés elfogadásra kerül, teljesítését megbízott kollégáinknál teheti meg. 

4.1.2 Az Ajándékutalvány kifizetését követően az Ajándékutalványt megvásárló a megadott email címre elektronikus levélben csatolmányt kap. A csatolmány megnyitásával az Ajándékutalvány kinyomtatható, vagy akár digitális formában is felhasználható akként, hogy az Ajándékutalvány Szolgáltatónál történő bemutatásával igénybe vehető.

4.1.3 A jelen ÁSZF elfogadása, valamint a hírlevélre történő feliratkozás az Ügyfél tevőleges magatartásával valósul meg. A hírlevélre történő feliratkozás az un. check box bejelölésével történik Ügyfél részéről. A hírlevélre történő feliratkozás az Ügyfél szabad választásán alapul, az nem feltétele a Weboldalon történő vásárlásnak.

4.1.4 Amennyiben a Megrendelő az Ajándékutalvány árát banki átutalással fizeti meg, az Ajándékutalvány vételárának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása után azonnal, de legkésőbb a jóváírástól számított egy munkanapon belül kapja meg az Ajándékutalvány nyomtatását lehetővé tevő csatolmányt.

4.1.5 Amennyiben a Megrendelő az Ajándékutalvány vételárának megfizetésétől számított 1 munkanapon belül nem kapná meg az Ajándékutalvány kinyomtatásához szükséges csatolmányt elektronikus levélben, úgy köteles ezt Szolgáltató ügyfélszolgálatán haladéktalanul írásban jelezni.

4.1.6 Az Ajándékutalvány/Bérlet egy, az azon szereplő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó utalvány, amely az alábbiakat tartalmazza:
– A Szolgáltatás megnevezését,
– Az Ajándékutalvány felhasználási idejét (végső időpont).

4.1.7 Az Ajándékutalvány/Bérlet átruházható harmadik személyre.

4.1.8 Amennyiben az Ügyfél e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Ajándékutalványt/Bérlet elveszíti vagy ellopják tőle, a Szolgáltató ezért felelősséget nem vállal.

4.1.9 Az Ajándékutalvány/Bérlet többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása vagy más módon történő felhasználása tilos, mely büntetőjogi következményeket von maga után.

4.1.10 Az Ajándékutalvány/Bérlet sem részben, sem egészben nem váltható készpénzre. 

4.1.11 A Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelét, hogy harmadik féllel semmilyen céllal nem oszt meg személyes adatot.

4.1.12 Amennyiben Ügyfél a banki átutalás választása esetén a közlemény rovatban hibásan tünteti fel a szükséges, Szolgáltató visszaigazoló e-mailjében megjelölt adatokat, úgy Szolgáltató a számlájára beérkezett pénzösszeget nem tudja beazonosítani. Ebben az esetben az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak a Kapcsolat menü alatt található elérhetőségek egyikén jelezni, hogy nem kapta meg az Ajándékutalványát/Bérletét.

4.1.13 Amennyiben a megrendelés során Ügyfél hibás adatot adott meg (félreklikkelés), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, úgy köteles haladéktalanul, de legkésőbb az Ajándékutalvány/Bérlet érvényességi ideje utolsó napjáig Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulni. Ügyfél késedelméből eredő károkért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

4.1.14 Szolgáltató köteles az Ügyfél megrendelésének megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 48 órán belül – nem érkezik meg az Ügyfélhez, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

4.1.14 Bankkártyás fizetésekhez a Simple Payt használjuk. Bankkártyás fizetéskor az alábbiakkal fejezi ki egyetértését:

Tudomásul veszem, hogy a VezessJol Magyarország Kft. (2030 Érd, Selmeci utca 78/A 1 em.; Adószám: 32297403-1-13) adatkezelő által a vezessjol.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, számlázási adatok, vásárolt termék neve. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff / 

5. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

5.1 Ügyfél a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Ennek megfelelően például  a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

5.2 Ügyfél kifejezetten felelősséggel tartozik Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Szolgáltatónak a Weboldal Ügyfél általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

5.3 Ügyfél Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

5.4 Amennyiben Szolgáltató tudomására jut bármilyen, az Ügyfél általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Ügyfél jelentkezését felfüggeszteni, illetve – egyoldalú döntése szerint – törölni.

5.5 A Szolgáltató, mint adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Informatikai Támadás esetén a cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt rendszerek 100%-ban redundánsak adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal megszüntetésre kerülnek, amíg a kivizsgálás tart.

6. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

6.1 A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a www.vezessjol.hu/adatkezelesi-tajekoztato/címen érhető el és az ÁSZF integráns részét képezi.

6.2 A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (”Általános Adatvédelmi Rendelet” – GDPR) 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó valamennyi tagállamban, melynek következtében az adatkezelési tájékoztató módosult.

6.3 A Szolgáltató az Ügyféllel közösen, a gyakorló órák nyomon követéséhez digitális bérlet kártyát használ, a CardyGo applikáció felhasználásával. Az applikáció üzemeltetője a Cardy Hungary Kft . (székhely: 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 12. cégj. sz: 13-09-187472, adószám: 25789784-2-13), aktuális Általános Szerződési Feltételei a következő linken érhető el: https://cardybusiness.com/docs/aszf_cardybusiness.pdf

7. Elállás

7.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az Ügyfél a Megrendelést tartalmazó Ajándékutalvány/Bérlet megvásárlásától (Ajándékutalvány esetén a letöltésére alkalmas csatolmányt tartalmazó elektronikus levél kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

7.2 Szolgáltatástól való elállási szándék esetén az Ügyfél köteles erről írásban értesíteni Szolgáltatót, az írásbeli tájékoztatás az info@vezessjol.hu e-mail címre vagy a Szolgáltató székhelyére küldött elállási nyilatkozattal lehet megtenni. Amennyiben az érintett Ajándékutalványt/Bérletet még nem használták fel/nem kezdték meg a felhasználását, a Szolgáltató az Ajándékutalványt/Bérletet azonnal érvényteleníti és 14 napon belül a Szolgáltató köteles visszautalni Ügyfélnek az érvénytelenített Ajándékutalvány/Bérlet vételárát.

7.3 Az Ügyfél az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és a Szolgáltató részére történő megküldésével. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt az Ügyfél az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.

7.4 Ajándékutalvány/Bérlet esetén a 7.1. pont szerinti  elállási jog gyakorlása során az Ügyfelet nem terhelik költségek, amennyiben az elállási jogát az Ajándékutalvány/Bérlet felhasználását megelőzően gyakorolja. 

7.5 Ha az Ügyfél a megrendelést banki átutalással vagy készpénzben egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra, banki átutalás formájában történik meg.

8. Panaszkezelés

A Panaszosok panaszaikat írásban közölhetik kizárólag az alábbiak szerint.

8.1 Postai úton a VezessJol levelezési címére:  2030 Érd Selmeci u 78/A 1 em.6.

8.2 Elektronikus levélben. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az info@vezessjol.hu e-mail címre küldött elektronikus levelet, valamint a Szolgáltató fent megjelölt címére küldött levelet tekinti írásbeli kommunikációnak.
Szolgáltató a beérkezett panaszokra, lehetőség szerint 5 munkanapon belül, de legkésőbb 30
napon belül írásban válaszol.

9. Szellemi tulajdon

9.1 A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

9.2 A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ajándékutalvány logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Ajándékutalvány jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő felhasználása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

9.3 Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a VezessJol szóösszetétel védjegyoltalom alatt áll, így ezen szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) polgári jogkövetkezménnyel járhat.

10. A felelősség korlátozása weboldal kapcsán

10.1 Szolgáltató minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Szolgáltatót nem terheli felelősség az Ügyfél által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Ügyfél felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

11. Alkalmazandó jog

11.1 Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe és az Általános Szerződési Feltételek részeként érvényesek.

12. A Bérlet és Ajándékutalvány bruttó árának 2%-a a VEZESSJOL A GYEREKEKÉRT ALAPÍTVÁNY részére kerül felajánlásra.

Budapest, 2023.06.28.

Keress bizalommal!